Close

Vorming & Toerusting: lezing Kitty Bouwman

Dr. Kitty Bouwman opent het nieuwe seizoen van V & T. Zij geeft een lezing over het onderwerp: Spiritueel moederschap, twee vrouwen in het leven van Augustinus.

In Augustinus’ zoektocht naar innerlijke vrede spelen twee vrouwen een belangrijke rol. Zijn moeder Monica, die hem vertrouwd maakt met het christelijke geloof, en zijn vriendin met wie hij een duurzame relatie heeft en die de moeder is van zijn zoon.

In zijn Belijdenissen brengt Augustinus zijn moeder in verband met het geestelijke leven, terwijl hij de relatie met zijn partner associeert met seksualiteit en zondigheid.

In het moederschap van deze twee belangrijkste vrouwen in zijn leven komt een dimensie aan het licht die tijd en ruimte overstijgt en aan God raakt. Het spirituele moederschap van beide vrouwen blijkt een sleutelrol te spelen bij Augustinus’ inwijding in het geheim van God.

Dr. Kitty Bouwman werkt als geestelijk begeleider en geestelijk verzorger. Ze doceert spiritualiteit aan diverse opleidingen. Daarnaast is mevr. Bouwman hoofdredacteur van Herademing, een oecumenisch tijdschrift voor mystiek en spiritualiteit. Tot slot is mevr. Bouwman betrokken bij vervolgonderzoek naar het spirituele moederschap bij Hildegard van Bingen aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen

Let op! Op deze website komt u via “Over de diensten” en “Vierplek De Wingerd” bij de actuele maatregelen rond corona, die gelden voor deze bijeenkomst.

Plaats : Kerkelijk centrum de Wingerd.

Datum : Donderdag 30 sept. om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Entree : € 5, incl. 1 kop koffie.