Close

Corona maatregelen verder verruimd

Vieringen, activiteiten, vergaderingen, koorrepetities zijn onlangs weer opgestart. Hierbij moeten in alle situaties de voorschriften worden nageleefd. M.i.v. 28 januari mogen ook activiteiten met een cultureel (film, voorstelling) en/of horeca (m.u.v. inloop) karakter weer doorgaan. Dit heeft de kerkenraad van de PG Doetinchem  besloten.

Voorschriften zijn: altijd een afstand van 1,5 meter houden, vaste plaats aanhouden, een mondkapje dragen bij beweging en bij klachten geen activiteiten bezoeken. Bij koorrepetities moeten leden een geldige QR-code kunnen tonen.

Aanvullingen bij de vieringen
Het aantal bezoekers tijdens een viering mag weer naar het maximale aantal dat op 1,5
meter in de kerkzaal kan plaatsnemen. De aantallen per vierplek zijn zoals ze al eerder, in
2021, zijn uitgegeven. Aanmelding vooraf en plaats toewijzing wordt aangeraden. Samenzang is mogelijk. Het moderamen doet de suggestie om samenzang en (voor)zangers af te wisselen.
Koffiedrinken na de viering of bij een activiteit is mogelijk. Daarbij blijft het in acht houden van de afstand tot elkaar van belang. Gebruikte ruimtes dienen goed te worden geventileerd.