Close

Corona maatregelen PGD aangescherpt

In verband met de explosieve toename van het aantal coronabesmettingen heeft de kerkenraad per 17 november de maatregelen aangescherpt op basis van de besluiten van de overheid en het advies van de landelijke kerk. Vanaf 17 november 2021 gelden de volgende maatregelen:

De basisregels: houdt 1,5 meter afstand tot elkaar, blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen, was je handen, schud geen handen en zorg voor voldoende frisse lucht.

In de kerk geldt:

 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Reinig de handen bij binnenkomst.
 • Draag een mondkapje bij verplaatsing (er zijn mondkapjes in de kerk beschikbaar).
 • Neem uw jas mee naar uw plaats.
 • Vanaf 28 november is vooraf aanmelden weer verplicht. Voor de diensten van 21 november zijn afzonderlijke afspraken gemaakt (predikanten zijn op de hoogte).
 • We gaan uit van een maximumaantal kerkgangers per vierplek, bij bijzondere diensten kan gebruikgemaakt worden van ruimten met beeldschermen.
  Catharinakerk: 68 (+32); De Wingerd: 64 (+15); Slangenburgse kerk: 50; Wehl: 12 (+20)
 • Bij binnenkomst wordt gevraagd naar uw gezondheid.
 • Uw plaats wordt aangewezen en u wordt naar uw plaats begeleid.
 • Bij verplaatsing altijd een mondkapje op, dus ook voor het aansteken van een kaarsje; bij avondmaalsvieringen blijven we zitten.
 • De stoelen staan op 1,5 meter van elkaar. Gezinsleden worden dichter naast elkaar geplaatst, zodat er meer ruimte is om afstand te houden naar anderen.
 • Koffiedrinken na de dienst vervalt, 1,5 meter is daarbij niet te handhaven. Voor doop-, huwelijk- en uitvaartdiensten worden afzonderlijke afspraken gemaakt.
 • Zingen tijdens de viering en koorzang blijft mogelijk tot nader orde. Wel wordt aan koorleden (cantorijen en gospelgroep) gevraagd om een QR-code te laten zien. De eigen PGD-koren wordt gevraagd om zelf, middels de app QR-code-scanner, na te kijken of iedereen een QR-code heeft.
 • Cantorijen en gospelgroep houden 1,5 m afstand van elkaar.
 • Er zal altijd zorggedragen worden voor een goede en passende ventilatie; tijdens de viering hoog ventileren, na vieringen en zangrepetities deuren 10 min tegen elkaar openzetten.
 • Wees er alert op dat er geen zaken (zoals ordes van dienst, collectezakken) meer worden doorgegeven.
 • Hygiënemaatregelen na afloop intensiveren. Alles wat met de handen is aangeraakt na afloop reinigen met desinfecterende spray.
 • Activiteiten buiten de kerkgebouwen kunnen doorgaan, mits de basisregels in acht worden genomen.

Bovenstaande regels gelden tijdens de zondagse vieringen en overige vieringen, zoals de Taizévieringen, Andachten, vespers, oecumenische viering, kerkelijke uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen.

Tot 1 januari 2022 vervallen alle andere activiteiten.

Voor verhuur van kerkgebouwen worden afzonderlijke afspraken gemaakt.