Close

Van Gogh, de dominee schilder

Wat had Vincent van Gogh met Thomas á Kempis? Veel, zo zal dr. Henk de Jong uitleggen in een lezing die hij donderdag 22 november houdt in de Wingerd op uitnodiging van de commissie Vorming & Toerusting. Van Gogh vond Thomas á Kempis boek ‘Navolging van Christus’ een subliem boek. Het inspireerde hem in zijn leven en werk. De lezing begint om 20.00 uur.

Thomas a Kempis is bij velen bekend als schrijver van het wereldberoemd geworden boek de Navolging van Christus. Velen herkenden in dit werkje iets van hun eigen geloofsbeleving. Het geldt ook van tal van bijzondere personen, zoals Paus Joannes XXIII, Dietrich Bonhoeffer en Dag Hammerskjöld. Merkwaardigerwijs ontbreekt in dit rijtje de Brabander Vincent van Gogh. Weinigen weten dat Vincent van Gogh eigenlijk graag dominee had willen worden zoals zijn vader en dat hij intense belangstelling had voor de ‘Navolging van Christus’. Hij zegt ervan: ‘Dat boek is subliem’.
In Engeland was Vincent een poosje de hulp van een predikant die hem soms liet voorgaan in een kerkdienst. Een preek die Vincent hield in het plaatsje Richmond is bewaard gebleven en die is heel bijzonder. Vincent vond de universitaire studie om dominee te worden overbodig, liever werd hij evangelist. In België ging hij in een heel arme mijnstreek aan het werk. Maar hij liep helemaal vast. Hij gaf alles wat hij had weg (geld en kleren) en omdat hij zich zo enorm inzette, dreigde hij er compleet aan onderdoor te gaan. Van armoe werd hij maar kunstenaar!

Dr. Henk de Jong (1950) was jarenlang predikant van de Hervormde Gemeente Windesheim (PKN) nabij Zwolle. Hij is een kenner van de Moderne Devotie en hij verdiepte zich in het leven van Vincent van Gogh.