Close

Tuin vol Verhalen: Leve het leven?!

Tuin vol Verhalen

De Tuin vol Verhalen is een concept waar we in de Protestantse Gemeente Doetinchem mee werken. We zien de gemeente als een proeftuin, waar van alles groeit en bloeit. De gemeente heeft bijbelverhalen als bron voor inspiratie en geloof. Het zijn verhalen die gaan spreken als we er open voor staan om naar te luisteren. Die verhalen laten zich op verschillende manieren benaderen, bijvoorbeeld via meditatie, schilderen, gesprekken, vieringen enz. In een seizoen staan zeven bijbelgedeelten centraal en iedereen wordt uit­genodigd om die op zijn of haar manier te benaderen en te ontdekken waar het verhaal gaat stromen en het je in beweging zet.

Seizoen 2020-2021: Leve het leven?!

Dit seizoen gaan we de Tuin vol Verhalen in met een vraagteken, een uitroep- teken en de woorden ‘Leve het leven?!’ Dit thema ontstond ‘vóór corona’ en we hebben ons afgevraagd of we het in deze tijd konden laten staan, een tijd die gekleurd is door beperkingen en de dreiging van een al dan niet opkomen van een volgende golf. Is het dan wel gepast om zo’n enthousiast thema te kiezen? We denken van wel. Juist alle beperkingen en dreigingen laten zien hoe kostbaar het leven is dat we uit handen van onze Schepper mogen ontvangen. Er zal alle ruimte zijn voor de vraagtekens, maar ook voor verwondering van dit geschenk. Onze opdracht is dat de invulling van ons leven uiteindelijk een loflied op de Schepper mag zijn. Elke omstandigheid is hiervoor geschikt, dus ook deze tijd.
Lees hier meer over het thema: Leve het leven?!

Bijbel en het gewone leven
Het jaarthema sluit aan op het afgelopen jaar, waarin we bezig zijn geweest met wie we zijn als kerk. Een punt dat naar voren kwam tijdens de gesprekken van het gemeentebreed beraad was dat velen het moeilijk vinden om een link te vinden tussen de bijbel en het gewone leven. Dit seizoen wil daar behulpzaam bij zijn. De zeven bijbelgedeelten raken allerlei aspecten van het gewone leven. Onder elk bijbelgedeelte vindt u het betreffende hoofdstuk uit het boekje Tuin vol verhalen.

Psalm 104

Ruth 1

Habakuk 3

Hooglied 8

Prediker 12

Marcus 8

Efeziërs 3

Een mooi en gezegend seizoen toegewenst met de Tuin vol Verhalen.
Namens de pastores, ds. Ina Veldhuizen

U kunt het gehele boekje van het nieuwe seizoen hier downloaden:  Seizoen 6: Tuin_vol_verhalen.