Close

Samen eten

Op de eerste woensdag van elke maand is er om 12.00 uur een Open lunch in het Dijkhuis.

Iedere tweede vrijdag van de maand kunt u in het Dijkhuis, Burgemeester van Nispenstraat 19-21, 7001 BS Doetinchem, aanschuiven aan de Open Tafel.  Vanaf 17.30 uur bent u welkom voor een gezamenlijke maaltijd en een gezellig en/of zinvol gesprek. Kosten: € 4,00 p.p. U kunt zich van maandag tot woensdag voorafgaande opgeven, bel: 06-2747 2837.

Op iedere derde vrijdag van de maand ( van september t/m mei) is er Kerkherberg in kerkelijk centrum de Wingerd, De Bongerd 4, 7006 NJ Doetinchem. Een maaltijd voor iedereen met ruim tijd voor ontmoeting en een goed gesprek. Kosten: € 4,00 p.p. Aanvang: 18.00 uur. U kunt zich aanmelden op de maandag voorafgaande vanaf 09.00 uur bij Enna Oostlander, tel: (0314) 362 223. Wanneer u vervoer nodig heeft, dan hoort ze dat graag.