Close

Profielschets predikant Protestantse Gemeente Wehl

De predikant is voorganger van de vierplek Wehl die met ingang van 1 januari 2019 deel gaat uitmaken van de Protestante gemeente Doetinchem.

1. Belangrijke aspecten voor de gemeente zijn de wekelijkse viering en het pastoraat. Hierbij wordt van de voorganger verwacht dat hij een voortrekker is én een teamspeler.

2. Ten aanzien van de vieringen wordt het belangrijk gevonden dat in de verkondiging verbindingen worden gelegd tussen de wereld van de bijbel en vragen in onze tijd. Het zoeken naar nieuwe vormen van vieren dient te gebeuren in overleg met de gemeente.

3. Ten aanzien van het pastoraat is het bezoeken van ouderen en zieken belangrijk. Het zo nu en dan bijwonen van ouderenmiddagen en het uitvoeren van rouwpastoraat behoren daarbij.

4. Naast het verzorgen van vieringen en uitvoeren van het pastoraat mag vorming en toerusting niet worden vergeten, ook rondom kerk en samenleving in het dorp. Ook wordt waarde gehecht aan zorg voor ouders met (jonge) kinderen, die in onze gemeente vaak oecumenisch zijn getrouwd.

5. Belangrijk is ook het optreden als vertegenwoordiger van de vierplek Wehl binnen de Protestantse Gemeente Doetinchem. Ook hierin dient de predikant voortrekker én teamspeler te zijn. Een goede samenwerking met de andere collega’s is van belang.

6. De predikant is samen met de andere predikanten binnen de Protestantse gemeente Doetinchem verantwoordelijk voor de geestelijke ondersteuning van de hele gemeente. Zij ondersteunen bij het formuleren van de visie op kerk zijn. De centrale taken worden onder de predikanten verdeeld.

Deze profielschets is een indicatie en geeft een aantal hoofdpunten weer.