Close

‘Preek van de Leek’ in Catharinakerk

Op zondagavond 25 februari om 19.00 uur houdt Hans Peter Helder de Preek van de Leek in de Catharinakerk. Hans Peter is het creatieve brein achter de lichtexpositie Catharina’s Winter, die 15 weken lang dagelijks verwondering met licht in de kerk brengt.

Hij houdt zijn preek aan de hand van een bijbelgedeelte, waarin zijn persoonlijke bevlogenheid en maatschappelijke betrokkenheid doorklinkt. Over de noodzaak van kunst met name. Kunst biedt troost en houvast. Kunst houdt de hersenen ‘wendbaar’ en maakt ons ruimdenkender. De lichtexpositie zal onderdeel uitmaken van de preek. Ook het orgel krijgt een stem in het geheel: Elske te Lindert zorgt voor een passende muzikale invulling. En er zijn veel mooie liederen over licht. Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een drankje.

De thema’s van de lichtexpositie sluiten mooi aan op waar het in de kerk ook over gaat:

  • verwondering over het licht;
  • beleving van licht en ruimte in donkere tijden;
  • bewogen door licht;
  • verheven en verlicht: van toeschouwer tot deelnemer;
  • lentelicht: van donker naar licht, van winter naar lente, bevrijding;
  • muziek en mystiek

Hans Peter Helder organiseerde 25 jaar lang het straattheaterfestival Buitengewoon. Als waardering hiervoor werd hij Ereburger van Doetinchem. Een ander evenement van zijn hand was Warm Winterlicht, dat o.a. te bezoeken was bij Stroombroek. Hij is eigenaar van het creatieve productiebedrijf TORO, www.torovormgeving.nl