Close

Update: PG Doetinchem en het coronavirus

27 maart 2020 – Deze tijd vraagt om ingrijpende en lastige beslissingen te nemen. Hele praktische vragen, zoals wanneer kan ik het best naar de supermarkt? Was ik mijn handen lang genoeg? Maar ook heel persoonlijke. Hoe blijf ik in contact met anderen? Waar haal ik het vertrouwen vandaan in een goede afloop uit deze crisis? Vragen worden mogelijk beantwoord, maar er komen ook andere weer bij. We wensen u dat u zich gesteund voelt door de gemeente, dat u, ook al is het op afstand, medeleven ervaart.

Het moderamen heeft, bij de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid, opnieuw gekeken naar de mogelijkheden voor onze gemeente. Zij is verantwoordelijk voor de medewerkers, vrijwilligers en leden en heeft besloten fysieke contacten tot een minimum te beperken. Daarin zijn beslissingen genomen die nu de beste lijken. We zijn ons er van bewust dat dat in deze tijd heel betrekkelijk is, dat we misschien morgen dit weer moeten aanpassen.

De zondagmorgenvieringen zullen vanuit alle vierplekken via www.kerkdienstgemist.nl. online te beluisteren/bekijken blijven.  We hebben gekozen om dit vanuit alle vierplekken te blijven doen zodat u zich verbonden kunt blijven voelen met uw eigen vierplek. Dit zullen we in ieder geval in de maand april zo blijven doen. Voor de uitwerking in de maand mei zullen we opnieuw overwegen wat te doen.

De vieringen waarin een gastpredikant zal voorgaan, bespreken we met de gastpredikant of hij/zij kan voorgaan. Is dat niet zo, dan zal de viering komen te vervallen en kunt u de viering op een andere vierplek meemaken.

De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake zullen vanaf één vierplek uitgezonden worden en zullen door de gezamenlijke pastores worden verzorgd. De vieringen op 1e Paasdag worden wel binnen de verschillende vierplekken verzorgd.

Als kerk willen we iets extra’s bieden, meer dan het verhaal van het virus. Om u te inspireren, te bemoedigen en de mogelijkheid te geven aan te sluiten bij bezinning en meditatie zal  elke woensdagmiddag om 17.30 uur de Vesper in de Stad online (www.kerkdienstgemist.nl)  te volgen zijn. (Vanuit de Catharinakerk i.p.v. vanuit de Driekoningenkapel.)
Ook de Andachten zullen ter inspiratie, in aangepaste vorm, online te volgen zijn. De eerste is op 29 maart a.s. om 19.30 uur te volgen. Marjo Harmsen en Teun van de Steeg zullen daarin de Deutsche Messe van Schubert ten gehore brengen (orgel en sopraan).

Het inloopmoment op woensdag- en zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in de Catharinakerk zal wel weer stoppen. De risico’s op contacten of teveel mensen in samenkomst maken dat we dit niet voort kunnen zetten.

We willen u wijzen op de oproep van de paus, overgenomen door de PKN, om elke woensdagmiddag om 12.00 uur het Onze Vader te bidden. Wereldwijd zullen mensen dit oppakken. Weet u daardoor verbonden met christenen wereldwijd.

De Diaconie wil u zo nodig graag financieel of met raad en daad terzijde staan in de huidige bizarre situatie. De Diaconie wil een helper zijn daar waar geen helper is. Mocht u een hulpvraag hebben, schroom niet en stel deze aan Els Lotterman: 06-33747179 of Henk Dijk: 06-22397925 of per mail henkdijk@DLTmanagement.nl.
Degenen die zich beschikbaar willen stellen om hulp te geven, kunnen zich via het e-mailadres henkdijk@DLTmanagement.nl opgeven. Henk Dijk zal vanuit de diaconie, daar waar mogelijk, de hulpvragers en hulpgevers aan elkaar koppelen.

Wees niet bang want ik ben bij je! (Jesaja 43: 5a)

Namens de kerkenraad,
Anneke van der Haar en Frans Westra (voorzitters)
Henny Veugelink (scriba)