Close

Oecumenische beleving en vieringen in Wehl

Van oudsher vielen In de dorpen Wehl en Nieuw Wehl en de buitengebieden 2 belangrijke stromingen te ontdekken:
Het overgrote deel van de bevolking behoorde tot de Rooms Katholieke kerk. Weliswaar staat er al bijna 300 jaar een Protestantse kerk in het dorp, maar deze gemeente vormde/vormt een zeer kleine minderheid.
Het tweede wat opvalt is dat men van oudsher voornamelijk op de (zeer) kleinschalige landbouw was aangewezen – waar mogelijk aangevuld met fabriekswerk in fabrieken in de wijde omgeving.

Daar waar de beleving van de godsdienst ( en daarmee samenhangend ook het onderwijs) strikt gescheiden was, liepen de scheidslijnen in het dagelijkse leven niet zo strak: naoberschap was immers essentieel om te overleven in de dagelijkse leven.
In de jaren 80 van de vorige eeuw ontstonden er ook op kerkelijk terrein initiatieven tot toenadering, waarbij de rol van de voorgangers belangrijk was. Landelijke ontwikkelingen, Wereldvrouwen gebedsdag, de Vredesweek, de week van gebed voor eenheid van de kerken kregen in Wehl een eigen vorm. De laatste twee worden tot op de dag van vandaag gemeenschappelijk gevierd.

Maar ook “van onderop” zette zich een verandering in: zeker bij rouw en trouw kwam men vaker “bij elkaar over de kerkvloer”. En dit werd als goed ervaren.Net als in de rest van ons land is het karakter van het dorp de laatste decennia ingrijpend gewijzigd:
Steeds minder mensen voelen zich verbonden met een kerk (RK dan wel Protestant), steeds minder mensen zijn werkzaam in de agrarische sector en steeds meer mensen van buiten vestigen zich hier. Kortom, het algemene karakter van het dorp wijzigt zich.
Al deze ontwikkelingen samen versterken het gevoel dat we elkaar als christelijke gemeenschappen nodig hebben: welke rol kunnen wij als kerken in het dorp vervullen en welke rol wordt er vanuit de samenleving van ons verwacht? De algemene discussie over de leefbaarheid op het platteland en de mogelijke rol van de dorpskerk(en) daarin.
Ook diaconaal liggen deze vragen er: steeds vaker worden de diaconieën betrokken bij vragen over inclusieve samenleving: hoe zorgen we dat mensen zich betrokken (blijven) voelen bij de samenleving – niet alleen financieel, maar ook emotioneel.

Kortom, de oecumenische beleving is er in Wehl, en samen zoeken we naar vormen die passen bij de huidige tijd.