Close

Nieuwe predikanten zijn aan de slag

Zondag 13 januari zijn ds. Wijke Greydanus en ds. Henk Makkinga verbonden aan de PG Doetinchem. Zij zijn de opvolgers van ds. Klaas A. Bakker, die in oktober j.l. met emeritaat ging. De nieuwe predikanten gaan elk voor 50 procent werken in vierplek Catharinakerk. Ze doen dat de eerste tijd nog vanuit Driebergen. Als alles volgens plan verloopt verhuizen ze half maart naar hun nieuwe huis in Doetinchem.
U kunt hen bereiken op hun 06-nummers: ds. Wijke Greydanus op 06-2346 0083, en ds. Henk Makkinga op 06-5098 4528. Dat gaat het makkelijkst ‘s morgens tussen 9.00 en 9.30 uur. E-mailen kan ook: wijkegreydanus@kpnmail.nl en henkmakkinga@kpnmail.nl.