Close

Najaarscollecte Diaconie weer van start!

De jaarlijkse najaarscollecte van de diaconie is weer van start gegaan.

Met uw bijdrage aan de Najaarscollecte ondersteunt u het diaconale werk van uw eigen kerkelijke gemeente.
Op deze wijze kunnen we als gemeente handen en voeten geven aan de opdracht om er als gemeente van Christus voor elkaar te kunnen zijn. De diaconie van de Protestantse Gemeente Doetinchem steunt initiatieven dichtbij en ver weg. Maar ook zetten we zelf bijzondere projecten op, waarbij het omzien naar elkaar centraal staat.

U kunt uw bijdrage aan de Najaarscollecte overmaken op het bankrekeningnummer van de Diaconie PGD :
NL93 RABO 0373 7367 62 o.v.v. Najaarscollecte 2022.