Close

Muziek uit de hemel

Donderdagavond 27 februari komen Theo Hop en zijn partner Alice Schipper naar De Wingerd met ‘muziek uit de hemel’. Deze avond, belegd door de commissie Vorming & Toerusting, begint om 20.00 uur. Toegangsprijs is €5,00.

In de westelijke kerktraditie ligt in de vieringen de nadruk vooral op het horen van het Woord. Het verstandelijke is heel belangrijk. In de Byzantijnse kerktraditie staat de religieuze beleving meer centraal. Gezang en beeld vormen het medium waarmee de kerkbezoeker wordt geraakt. Dit gegeven, dat voor velen in het westen onbekend is, vormt voor Theo Hop en zijn partner een inspiratiebron om te komen tot theologische verdieping.

Diverse reizen langs kerken en kloosters in de Orthodoxe wereld, boden zicht op oogstrelende kerkelijke kunst en klanken, voortgebracht door louter menselijk stemgeluid, die binnen komen. Die spirituele ervaring willen Theo en zijn partner met ons delen.

“Muziek uit de hemel”, zo noem ik de muziek die ik laat horen. Dat heb ik niet zelf bedacht. Toen de heerser van Kiev, vorst Vladimir, in 988 overwoog om Christen te worden, had hij hoorders naar Constantinopel gestuurd om daar in de Aya Sophia een dienst mee te maken. Ze kwamen terug met veel enthousiasme. De viering was zo mooi, “soms wisten we niet of we op aarde of in de hemel waren”.

Deze avond wordt speciale aandacht besteed aan de sfeer, het beeld en het geluid om de emotie die deze muziek oproept in een kathedraal zo dicht mogelijk te benaderen. In afwisseling daarmee zal Theo ons vertellen over de tradities en gebruiken van de Orthodoxe tak van het Christendom die in 1054 na Chr. een eigen weg ging. Vanzelfsprekend zal er tijd zijn om met Theo en zijn partner van gedachten te wisselen over vragen die opkomen. Op deze avond zal nieuw verzamelde muziek uit de kloosters en parochiekerken te horen zijn. Deze muziek is op CD beschikbaar en na afloop te bestellen.