Close

AFGELAST Meditatie in De Wingerd

Wie verlangt er niet naar dat de woorden uit de Bijbel op een nieuwe manier tot je spreken, zo dat ze je leven gaan kleuren en vernieuwen? Meditatie is één van de manieren waarop je je kunt openen voor woorden uit de Bijbel en deze woorden een tijdje mee resoneren in alles wat je doet.

Het is de bedoeling dat zowel mensen die vertrouwd zijn met meditatie als mensen voor wie deze benaderingswijze onbekend is, mee kunnen doen. Op verschillende manieren kunnen mensen bekend zijn met meditatie, bv. door yoga of door een mindfulness training. De technieken die we willen gebruiken zijn wellicht daaruit herkenbaar, de focus zal liggen op woorden uit de Bijbel. Meditatie waarbij je je bewust ontspant en concentreert is ook bekend vanuit de christelijke kloostertraditie. Woorden uit de Schrift kunnen zo intens tot je komen of op een verrassende manier voor je opengaan.

In De Wingerd komt maandelijks een meditatiegroep bij elkaar. De meditaties zullen  cirkelen rondom de Verhalen uit de Tuin. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom om een keer of vaker een meditatie mee te maken!

Waar:             Kerkelijk Centrum de Wingerd, Bongerd 4

Wanneer:      4 februari, 3 maart, 7 april, 12 mei , 2 juni 2020

Tijd:                20.30-21.30 uur

Leiding:          3 maart ds. Ina Veldhuizen, andere avonden getrainde vrijwilligers

Opgave:         Sandra de Jong, famdejong@aol.nl. Als je nieuw bent, is het handig om je van te voren aan te melden (mag kort van tevoren), dan kan Sandra eventuele wijzigingen doorgeven.

(mag kort van tevoren), dan kan Sandra eventuele wijzigingen doorgeven.