Close
Anne-Marie Bos

Je kruis dragen

Datum: donderdag 26 maart 2020
Onderwerp: Je kruis dragen. Over de meditaties van Titus Brandsma bij de kruiswegstaties van de Bonifatiuskapel in Dokkum.
Spreker: Anne-Marie Bos

Titus Brandsma schreef veertien meditaties bij de kruiswegstaties in het Bonifatiuspark te Dokkum. Hij had bij het schrijven niet alleen de pelgrims voor ogen, hij laat in deze meditaties ook zijn eigen omgang met het lijden doorklinken. Dat horen we vooral terug als we ons realiseren dat Titus Brandsma de teksten in 1942 schreef, in zijn gevangeniscel te Scheveningen. In de meditaties neemt hij Bonifatius als voorbeeld: zoals deze kracht vond in het voorbeeld van Jezus en Maria, mogen ook wij zo kracht vinden om ons eigen kruis te dragen, zachtmoedig, en nederig van hart.

Op deze avond laten we ons meevoeren door een aantal van deze meditaties. Anne-Marie Bos is zuster karmeliet en wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Zij werkt onder andere aan de uitgave van de werken van Titus Brandsma en verzorgt de website titusbrandsmateksten.nl waarop dit oeuvre tekst voor tekst beschikbaar wordt gesteld.