Close

Vierplek Wehl wil ds. Helma van Loon beroepen

Op de gemeenteavond van 27 februari in Ons Huis in Wehl hebben alle aanwezigen zich unaniem geschaard achter het advies van de beroepingscommissie en het voorgenomen besluit van de kerkenraad om een beroep uit te brengen op ds. Helma van Loon-Kuiper als predikant voor de ‘vierplek’ Wehl. Zij gaat daar voor 33,33 % aan het werk. Daarnaast blijft zij als predikant verbonden aan Gaanderen-Slangenburg en de pioniersplek ‘Spoorzoeken’ in Slangenburg.
Indien er uit de gemeente geen bezwaren tegen de gevolgde procedure worden ingebracht, zal de kerkenraad het beroep uitbrengen.

Anneke van der Haar en Frans Westra, namens de kerkenraad