Close

Doetinchem-Dresden: Hemelvaartontmoeting 2018

Van 9 tot 13 mei 2018 waren 43 mensen vanuit de Lukasgemeinde uit Dresden bij ons te gast. Onder hen ook dertien jongeren en catechisanten. Het thema van dit weekend was “genade”, dat dit jaar ook centraal stond in onze tuin vol verhalen. We hebben dit weekend veel met elkaar uitgewisseld, bijgepraat, oude contacten verstevigd en nieuwe gelegd. Dankzij de inbreng van velen, zowel praktisch als inhoudelijk, kijken we terug op een heel geslaagd weekend.

Samen ontdekken
We hebben intensief kennis kunnen maken met de activiteiten van onze pioniersplek in de Slangenburgse kerk. Ook voor meerdere Doetinchemers was dit een eerste kennismaking. Het labyrint liep als een rode draad door het weekend: we hebben het ontdekt, getekend en gelopen. Als een weg van ons leven, een pad waarop we tot onze kern komen, aandacht hebben voor wat we ervaren en het onbekende tegemoet gaan. We ontdekten dat het begrip genade veel dimensies in zich bergt. In Zieuwent hebben we kennisgemaakt met de kerkenpaden, die daar in ere zijn hersteld. In de Werenfriduskerk werden we getrakteerd op de adembenemende zang van het mannenoctet Octoviri.

Samen delen
Bij meerdere activiteiten werden we uitgenodigd om uitspraken te overdenken en vervolgens met iemand anders in de groep te bespreken. Dat leidde nogal eens tot diepgaande gesprekken.

Verbonden blijven
Op tal van manieren kwam onze verbondenheid tot uitdrukking. De jongeren, die met elkaar het thema beleefden in spelvormen, in samen koken, in zingen bij het kampvuur. Zingen, de slotmaatijd in de open lucht, de afsluitende kerkdienst op zondag in De Wingerd, waarin ds. Ina Veldhuizen en ds. Manja Pietzcker samen voorgingen.

Zeker, we boften met vier dagen stralend weer. Het waren vier dagen samen genade beleven. Daarvoor veel dank aan allen die hebben bijgedragen. Geweldig om zo met elkaar gemeente te zijn! De Lukasgemeinde nodigt ons uit om met Hemelvaart 2019 (29 mei – 2 juni) maar Dresden te komen. Noteer het vast!