Close

Died de Bruijn en Wim Snippe onderscheiden

Op vrijdag 26 april hebben twee leden van onze gemeente een koninklijke onderscheiding ontvangen: Died de Bruijn en Wim Snippe.

Died heeft grote verdiensten op het gebied van landschapsbeheer. Hij was jarenlang coördinator van een vrijwilligersgroep. Hij heeft veel natuurexcursies geleid. Hij werd door burgemeester omschreven als ‘enthousiast, plichtsgetrouw, integer, nauwgezet en inspirerend’. Hij was in de Catharinakerk actief als hulpkoster en deed veel klusjes in de kerk. Zijn bijzondere aandacht ging en gaat uit naar de psalmborden aan de pilaren. Ook heeft hij lange tijd liturgieën gedrukt.

Wim is al in 1965 met kerkelijk werk begonnen, namelijk als leider van de zondagsschool in Het Anker, later van de tienerdienst. Eerst in het Anker, later in de Catharinakerk was hij tientallen jaren diaken. Van 2000 tot 2004 was hij voorzitter van de diaconie, nu is hij tweede voorzitter. Hij geldt als een vriendelijke en bescheiden persoonlijkheid, de stille kracht in onze gemeente. Sinds zijn pensionering (2017) is hij op het Metzocollege op vrijwillige basis praktijkbegeleider techniek voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van basisscholen.