Close

Diaconaal Platform Doetinchem

5In het Diaconaal Platform Doetinchem (DPD) verenigen diaconieën van zes Doetinchemse kerken zich om hulp te bieden aan de medemens.
Het Platform is opgericht in september 2016. Deelnemende diaconieën zijn: de Katholieke Maria Laetitia Parochie, Protestantse Gemeente Doetinchem, Baptistengemeente Doetinchem, Pinkstergemeente Doetinchem, Christelijk Gereformeerde Kerk en Volle Evangeliegemeente.

Partners van het Diaconaal Platform Doetinchem zijn o.a:
Mantelzorgcarrousel Klavervier
Platform Armoedebestrijding Doetinchem
Stichting Present Doetinchem
– Leger des Heils

VISIE
Het Diaconaal Platform Doetinchem (DPD)wil in navolging van Christus ten dienste zijn een ieder die verblijft in de gemeente Doetinchem.
DPD  wil omzien naar hen die om wat voor reden niet mee kunnen komen in de samenleving. Het DPD ziet het als taak om de verbindende schakel te zijn tussen kerkelijke, maatschappelijke, vrijwilligers-, welzijns- en gemeentelijke organisaties.

OPDRACHT
Het Diaconaal Platform Doetinchem zoekt gerechtigheid voor hen die gebukt gaan onder sociale armoede, financiële armoede, sociaal isolement en/of slechte gezondheid, en daardoor niet meer mee kunnen doen. Het Diaconaal Platform Doetinchem doet dit op het gebied van diaconaal, sociaal en maatschappelijk terrein. Het Diaconaal Platform Doetinchem streeft naar samenwerking tussen kerken, maar houdt voor ogen dat elke aangesloten kerk zijn eigen identiteit bewaart.

Concreet wil het Diaconaal Platform Doetinchem meerwaarde creëren door:
– eigen activiteiten: kerstmaaltijden, uitjes voor ouderen te organiseren; bijdrage leveren aan bestrijding Eenzaamheid
– reeds bestaande activiteiten, uitgevoerd door de deelnemende kerken, te ondersteunen: Open Dijkhuis etc
– samenwerking ook daar waar al samenwerkingsvormen zijn, w.o. met PAD, WORLD en Present
– effectief netwerk gebruiken voor het oplossen van acute problemen
– op basis van de sociale kaart van Doetinchem prioriteiten bepalen