Close

Cursus over joods-christelijke dialoog

Op woensdagavond 2 oktober is in De Wingerd de eerste van vier bijeenkomsten over de joods-christelijke dialoog.  Aanvang: 20.00 uur. Informatie en gesprek zullen elkaar afwisselen. De leiding is in handen van Floor Barnhoorn en ds. Henk Boonen. 

Het is een uitdaging om te leren van de joods-christelijke dialoog. Daarom heeft de Protestantse Raad voor Kerk en Israël een project aangeboden waarin deze dialoog centraal staat. Voor de kerk is het van levensbelang om de hoofdpersonen van het Nieuwe Testament te kennen vanuit hun joodse omgeving. Zowel Jezus als Paulus proberen we gedurende deze cursus te begrijpen vanuit het jodendom van hun tijd.

Vier avonden willen wij met elkaar aan de slag met deze uitdaging. Wat kunnen wij christenen leren van de dialoog met joden over met name Jezus en Paulus?  Wat betekent dat voor ons christelijk geloof? Ons staan materiaal ter beschikking waarvan wij tijdens de avonden gebruik zullen maken en waarmee u zich ook kunt voorbereiden. Daaronder zijn interessante video’s van gesprekken tussen joodse en christelijke deelnemers over de thema’s die aan bod zullen komen.

De eerste avond zal het thema ‘Identiteit’ centraal staan: wie zijn of worden wij door de ontmoeting met de ander?  De tweede avond, als de persoon van Jezus centraal staat, gaat het over ‘Toekomst’. De derde avond, als Paulus ons bezig houdt, is het thema: ‘Geloofstrouw’. De vierde avond, als de hoop als verlangen naar de toekomst onze aandacht vraagt, is het thema: ‘Kwetsbaar geloven’.

U bent van harte uitgenodigd om aan deze vier gespreksavonden deel te nemen.

De avonden vinden plaats in De Wingerd op de woensdagen 2 en 23 oktober, 13 november en 4 december. Vanaf 19.45 uur ontvangen wij u graag met koffie/thee. Om 20.00 uur starten we.

Vanwege de organisatie vragen wij u zich vóór 23 september op te geven bij if.barnhoorn@gmail.com  tel. 323991 of h.boonen@hccnet.nl  tel 0313 414160