Close

Update coronaregels 25 september

Langzamerhand wordt het regime m.b.t. ‘de 1,5 meter’ in onze ‘vierplekken’ wat milder. We gaan weer naar ‘het nieuwe normaal’, waar ieders eigen verantwoordelijkheid weer telt. Aanmelden en registratie voor de zondagse dienst niet meer nodig. Wel blijven de basisregels van kracht: handen desinfecteren, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten.

Elke ‘vierplek’ zal per 25 september qua inrichting uit twee gedeelten bestaan. Een gedeelte waar de kerkganger ‘met gepaste afstand’ op stoelen kan zitten en een gedeelte waar 1,5 meter afstand tussen de stoelen is aangehouden. Op deze wijze kunnen we weer meer mensen in de kerk ontvangen. Bovendien kunnen we mensen die zich meer op hun gemak voelen bij de 1,5 meter een plek bieden.

Per ‘vierplek’ zullen kosters u de weg wijzen. Koffiedrinken binnen is weer toegestaan, mits daarbij gepaste afstand tot een ander wordt gehouden.