Close

Update corona- maatregelen 14 februari

Op 12 januari heeft de overheid de lockdown verlengd. Dit betekent dat tot en met 9 februari de (zondagse) vieringen nog altijd uitsluitend online zijn te volgen. Ook zal er in  vieringen niet meer worden gezongen. Ook bij de Vespers, de Andacht en de Taizéviering zal niet worden gezongen.

Actueel: Zie  bericht d.d. 14 feb. 2021  van het moderamen over het voortzetten van corona lock-down maatregelen.

Het advies om niet meer te zingen wordt ook afgegeven door de werkgroep ‘zingen in de kerk’. Deze werkgroep adviseert al vanaf het begin over zingen. De leden zijn experts op het gebied van ventilatie en goed binnenmilieu en zijn goed bekend met de kerkelijke praktijk en doen wetenschappelijke onderzoeken naar de relatie tussen (kerkelijke) samenkomsten en het risico op de verspreiding van het virus.

Onze predikanten zoeken alternatieven voor zang (opgenomen zang laten horen, declamatie of iets dergelijks) om zo de erediensten ook zonder zang een goede invulling te geven.

Anneke van der Haar en Frans Westra, voorzitters en Henny Veugelink, scriba