Close

Coronaregels weer wat verlicht

Dinsdag 17 november heeft de overheid de gedeeltelijke lockdown opgeheven. Het moderamen heeft besproken welke mogelijkheden dit biedt. Vastgesteld is dat we als kerkelijke gemeente voor een groot deel kunnen terugvallen op de richtlijnen die in oktober zijn afgesproken. Echter, de noodzaak om zeer terughoudend te zijn in het uitvoeren van activiteiten en het hebben van contacten blijft van kracht.

Rond 10 december zal het moderamen aangeven wat het verdere vervolg zal zijn.