Close

ANBI

De Protestantse Gemeente Doetinchem is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Hier vindt u de ANBI-gegevens van de gemeente:

Gegevens Protestantse gemeente Doetinchem t.b.v. ANBI (2)

Anbi formulier voor de gemeente 2

Tekst-jaarrekening-2017-ANBI (1)

Begroting-2018-18-aug-2017 (1)

Begroting-2018 (3)

Tekst-jaarrekening-2017-ANBI (1)

Taakomschrijving sectieteams Pastoraat(1)

Beleidsplannen wijkgemeente PGD samengevoegd 2018

Hier ziet u de ANBI-gegevens van de diaconie plus het beleidsplan van de diaconie:

Baten en Lasten diaconie anbi

beleidsplanDiaconie2015-12019 (1)

Hier vindt u de ANBI-gegevens van de Hofkerk:
Jaarrekening-stichting-Hofkerk-2017-1 (1)