Close

8 november: Bijbelquiz

Op donderdag 8 november wordt de bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap gespeeld. Het is spannend en ontspannend tegelijk. Je steekt er ook nog wat van op, want op een ludieke manier komen allerlei meerkeuze-vragen voorbij over weetjes uit en rondom de bijbel, zoals: Wie was de moeder van Salomo? In welk evangelie staat de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan? In welke plaats werden de leerlingen van Jezus voor het eerst christenen genoemd?

Teams van drie tot zeven personen zullen het tegen elkaar opnemen. Wat het ene teamlid niet weet, weet het andere misschien wel. Teams kunnen op allerlei manieren worden gevormd: leden van dezelfde vierplek, een pastoraatsgroep, diakenen, maar ook teams van bijv. een koor, een muziekgroep, vrienden of buren zijn van harte welkom. Mensen die zich individueel opgeven, kunnen zich op de avond zelf bij een team aansluiten. Iedereen kan zich dus inschrijven, jong en oud. Supporters zijn ook welkom, en zij kunnen in de anonimiteit hun eigen bijbelkennis testen.

Meer informatie en opgave bij Hans van Loon (jcvanloon@hetnet.nl, 0315-237788), die ook de leiding van de avond zal hebben. Vanaf 19.30 uur staan koffie en thee klaar in de Wingerd en om 20.00 uur beginnen we met de quiz.