Close

9 oktober: oecumenische vesper

Op zaterdag 9 oktober om 18.30 uur is er weer een vesperviering in de Wingerd. U bent van harte uitgenodigd om deze viering mee te maken. U hoeft zich niet van tevoren op te geven.

Na een lange zomerstop en een coronapauze is de werkgroep Oecumene van de Wingerd eindelijk in staat om u ‘live’ te ontvangen.  Jezus genas op de Sabbat en ging hiermee tegen de voorschriften in. Wanneer hebben opgelegde regels geen nut meer? Wanneer worden de teksten uit de Bijbel een dwangbuis? Het thema is deze keer: ‘Regels zijn regels?’

Hun ontzag voor mij heeft geen enkele waarde, want wat zij leren en opleggen zijn louter menselijke wetten. (Mattheus 15:9)