Close

7 okt: Afscheidsdienst Klaas Bakker

Zondag 7 oktober neemt ds. Klaas A. Bakker afscheid van de Protestantse Gemeente Doetinchem. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Om 14 uur begint de dienst in de Catharinakerk, waaraan Anne Bakker, viool, en de Catharinacantorij o.l.v. Elske te Lindert en Theo Menting medewerking verlenen. Om 15.15 uur is er een pauze met koffie en thee. Enkele sprekers komen aan het woord in afwisseling met luchtige elementen. Vanaf 16.30 uur is de receptie met gelegenheid Klaas Bakker de hand te drukken.

U kunt nog bijdragen aan het afscheidscadeau door een gift over te maken op rekening: NL33 RABO 0314 3391 16 van de Protestantse Gemeente Doetinchem o.v.v. cadeau Klaas Bakker.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een herinnering, al dan niet vergezeld van een foto, of een persoonlijke groet aan Klaas op een A4 vel te zetten. Mocht u die nog niet opgestuurd hebben naar de secretaris van de werkgroep vieringen, dan kan het ook nog op 7 oktober bij binnenkomst.