Close

23 sept: Preek van de leek

Op zondag 23 september houdt Hein Pieper om 16.00 uur in de Catharinakerk een lekenpreek. Hein Pieper is dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel en vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen.

De Protestantse gemeente Doetinchem nodigt tweemaal per jaar iemand uit met een regionale bekendheid. Gevaagd wordt of hij/zij vanuit persoonlijke bevlogenheid en maatschappelijke betrokkenheid een preek wil houden. Die wordt dan gekoppeld aan een bijbelverhaal. Onderdelen van de reguliere liturgie, zoals het zingen van liederen, het ten gehore brengen van muziek, gebeden en een collecte, kunnen worden ingepast. De bedoeling is dat deze bijeenkomsten een breed publiek raken, zowel kerkgangers als mensen van buiten de kerk.

Hein Pieper heeft als bijbelgedeelte gekozen voor een gedeelte uit de Brief van Jacobus. Hij heeft de cantorij van de Catharinakerk en Elske te Lindert, cantor-organist, gevraagd mee te werken aan deze viering. Ds. Klaas A. Bakker is gastheer.

Aanvang van de bijeenkomst is 16.00 uur. Na afloop is er gelegenheid tot gesprek bij een drankje.