Close

13 maart: gemeenteavond in de Wingerd

Woensdag 13 maart belegt de kerkenraad in De Wingerd een gemeenteavond. Onder de noemer ‘Hartverwarmend’ krijgen twee belangrijke thema’s in onze kerk aandacht: het diaconaat en missionaire gemeente-zijn. Hoe richten we ons naar buiten? Hoe hebben we hart voor elkaar en zorg voor lichaam en ziel? De diakenen en de taakgroep missionair gaan de thema’s uitwerken. Inloop vanaf 19.30 uur.

Diaconie

De diakenen presenteren aan de gemeente welke diaconale activiteiten er plaatsvinden. De diaconie zal via een marktopstelling laten zien wat zich in de diaconie afspeelt. Het gaat om hulp ver weg en hulp dichtbij. Het nieuwe werkplan 2019 – 2023 wordt gepresenteerd. De diaconie zal enkele dilemma’s aan de gemeente voorleggen.

Missionaire gemeente

De missionaire ouderling laat op deze avond zien wat de missionaire activiteiten vanuit onze gemeente zijn. Elke vierplek doet op dit gebied wel iets. Denk ook aan Spoorzoeken in Slangenburg en gemeente-overstijgende activiteiten, zoals de Passietocht en projecten met regionale kunstenaars. Met elkaar willen we nadenken over ‘Wat betekent missionair?’ ‘Hoe kunnen we ons missionaire bewustzijn vergroten?’

Plaats: Kerkelijk Centrum De Wingerd, De Bongerd 4. Inloop vanaf 19.30 uur.